O nás

Vážny záujem o Váš úspech.

POMAKS s.r.o. je spoločnosť poskytujúca školiace, poradenské a konzultačné služby v oblasti zavedenia manažérskych systémov v organizáciách a zvyšovania ich efektívnosti.

Naše poslanie

Pomáhať organizáciám využiť nástroje a postupy manažérstva kvality
k dosahovaniu úspešných výsledkov a kontinuálneho zlepšovania.

Naša vízia

Svet, v ktorom je zisk chápaný ako pozitívny vedľajší produkt skvelej
kvality a starostlivosti o zákazníka.

Naše hodnoty

Čestnosť

Čestne a poctivo, bez výnimky! Čestnosť je nástroj na budovanie lepšieho sveta a vytváranie korektných dlhodobých vzťahov.

Ústretovosť

Trpezlivá, slušná komunikácia s ochotou poradiť a pomôcť je pevnou súčasťou kultúry našej organizácie.

Kvalita

Naším cieľom je odovzdávať Vám produkty s najvyššou možnou kvalitou a zároveň pracovať na neustálom zlepšovaní. Privítame Vašu spätnú väzbu o tom, ako sa nám to darí.

Pozitívny prístup

Kedykoľvek je to možné, hľadáme radosť, harmóniu, zmysluplnosť a pozitívne stránky každodennej reality.

Tvorivosť

V tvorbe nachádzame zmysel a naplnenie. Chceme neustále prinášať nové, originálne riešenia.

Úcta

Máme v úcte ľudí, skúsenosti starších a dedičstvo našich predkov. S rešpektom pristupujeme k prírode a životnému prostrediu.

Poznanie

Sila ducha pre napredovanie človeka, ľudstva a posúvanie hraníc možného. Slobodne myslieť znamená byť nezávislý.

Pomoc druhým

Podať pomocnú ruku tým, ktorí sú na to odkázaní, je základom zdravej spoločnosti.

ľudia

Prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.

konateľ POMAKS s.r.o.,
hlavný lektor online kurzov

Patrí k priekopníkom manažérstva kvality na Slovensku. Doteraz vyškolil a úspešne pripravil na certifikáciu vyše 200 organizácií rôznych zameraní, zo Slovenska a Českej republiky.
Pôsobí ako profesor na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, vyučuje a prednáša aj na zahraničných univerzitách. V roku 2009 získal ocenenie Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu v oblasti publicistiky.
Výsledky výskumných prác prezentoval na vedeckých konferenciách, odborných seminároch a sympóziách v Európe (Taliansko, Španielsko, Portugalsko, Belgicko, Francúzsko, Grécko, Fínsko, Holandsko, Rusko), v USA, Kanade, Austrálii a Južnej Kórei.
V roku 2010 bol prijatý za člena výkonnej rady Medzinárodnej asociácie pre automatizáciu a robotizáciu v stavebníctve (IAARC), kde pôsobí od roku 2013 ako generálny sekretár. V roku 2016 mu bola udelená medzinárodná cena Tucker Hasegawa Award za významný prínos pre rozvoj automatizácie a robotizácie v stavebníctve.

Ing. Marián Gašparík, PhD.

manažér kvality v POMAKS s.r.o.

Ako spoluautor sa podieľa na tvorbe online kurzov spoločnosti POMAKS. Autorsky participoval na viacerých publikáciách týkajúcich sa manažérstva kvality a modelu EFQM.
V spoločnosti POMAKS je tiež zodpovedný za IT agendu, tvorbu a správu webstránky, ako aj grafické riešenia pre spoločnosť a jej produkty.