Informácie o štúdiu

Sme spoločnosť POMAKS a tešíme sa z každej Vašej návštevy. Portál, na ktorom sa práve nachádzate, Vám umožňuje získať informácie o našich produktoch a službách, o nás, kontaktné informácie a najmä absolvovať online kurzy vo virtuálnej učebni, do ktorej vstúpite po prihlásení, ak máte vytvorené vlastné používateľské konto.

Registrácia užívateľa

Registrácia je nevyhnutná, ak máte záujem využívať naše online kurzy.

Vytvorenie nového užívateľského konta

Zaregistrovanie nového užívateľa sa vykonáva prostredníctvom nášho portálu na stránke www.pomaks.sk/register. Zaregistrovať sa môžete ako fyzická osoba, alebo ako právnická osoba, ak chcete mať vystavenú faktúru na organizáciu.
Vytvorením Vášho užívateľského konta potvrdzujete Váš súhlas so Všeobecnými podmienkami.

Zrušenie užívateľského konta

Pevne veríme, že sa Vám u nás bude páčiť, ale ak by ste sa rozhodli zrušiť Vaše užívateľské konto, informujte nás o svojej žiadosti písomne, najlepšie prostredníctvom e-mailu. V takomto prípade bude Vaše konto bude do 3 dní deaktivované.

Absolvovanie online kurzov

Prihlásenie na kurz

Prostredníctvom Vášho užívateľského konta máte možnosť prihlásiť sa na kurz, ktorý je aktuálne k dispozícii (je umožnené prihlásiť sa naň). Zoznam kurzov je uvedený v Katalógu kurzov. Najneskôr do 3 dní obdržíte na mail, uvedený pri registrácii, potvrdzujúcu správu spolu s pokynmi na uhradenie platby za kurz.

Platba za kurz

Platba za kurz sa vykonáva pred začatím štúdia uhradením ceny kurzu na jeden z našich bankových účtov. Informácie a pokyny k realizácii platby sa nachádzajú v potvrdzujúcej správe, ktorú Vám zašleme po prihlásení sa na kurz. Po nabehnutí platby na náš účet Vám bude kurz sprístupnený v priebehu 1 až 5 dní. Túto skutočnosť sa dozviete po prihlásení na portál, v sekcii Moje kurzy. Status príslušného kurzu sa zmení na Prebiehajúci.

Študijné materiály

Na všetky študijné materiály, ktoré sú súčasťou online kurzov, sa vzťahujú autorské práva. Viac informácií získate v našich Všeobecných podmienkach.

Maximálna doba absolvovania kurzu

Pri každom kurze je uvedený maximálny čas, za ktorý je potrebné kurz absolvovať. Táto doba začína plynúť odo dňa, kedy sa status kurzu zmení na Prebiehajúci (po uhradení platby za kurz). V prípade, že sa Vám nepodarí kurz úspešne absolvovať (t.j. úspešne vykonať záverečnú skúšku) počas tejto doby, kurz automaticky prepadáva, bez možnosti vrátenia uhradenej sumy. Nemusíte mať však obavy z časovej tiesne počas štúdia, maximálna doba pre absolvovanie kurzu je stanovená tak, aby sa v nej dal kurz pohodlne stihnúť.

Zrušenie kurzu pri neuhradení platby

Nevykonaním platby po dobu 2 týždňov od prihlásenia na kurz sa toto prihlásenie automaticky ruší. Užívateľovi tým nevznikajú žiadne sankcie.

Konzultácie

V prípade, že Vám počas štúdia budú niektoré odborné záležitosti nezrozumiteľné, je možné si dohodnúť konzultáciu na našich uvedených kontaktoch.

Priebežné testy

Na konci každej lekcie sa vykonáva priebežný test s časovým limitom, v ktorom je nevyhnutné získať minimálne 70% správnych odpovedí, aby bolo možné prejsť na ďalšiu lekciu. V prípade neúspechu je možné test zopakovať.

Záverečná skúška

Úspešné absolvovanie kurzu si vyžaduje vykonať záverečnú skúšku vo forme testu s časovým limitom, kde je nevyhnutné získať minimálne 70% správnych odpovedí. K dispozícii sú 3 termíny na záverečnú skúšku.

Certifikát

Po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky Vám bude udelený certifikát (resp. iný typ potvrdenia absolvovania kurzu, špecifikovaný v náležitostiach kurzu), ktorý obdržíte v papierovej forme.

Ochrana osobných údajov

Náležitosti týkajúce sa ochrany osobných údajov nájdete vo Všeobecných podmienkach.

Používanie materiálov zo stránky

Copyright © 2013 - 2020 POMAKS s.r.o.

Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu - častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, alebo fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia od POMAKS s.r.o. zakázané.