Vytvoriť konto

Registrujem sa ako právnická osoba   fyzická osoba
E-mail
Heslo (min. 8 znakov)
Potvrdenie hesla

----------

Titul
Meno
Priezvisko
Ulica
PSČ
Mesto
Štát
Telefón

----------

Názov organizácie
IČO
DIČ
IČ-DPH

Znenie Všeobecných podmienok, vrátane informácií súvisiacich so spracúvaním osobných údajov nájdete tu.
Čo umožňuje registrácia?

Vytvorením užívateľského konta získavate možnosť absolvovať online kurzy spoločnosti POMAKS priamo z pohodlia Vášho domova, vrátane nadobudnutia certifikátu.

Zadávanie údajov

Prosíme Vás o zadanie správnych a aktuálnych údajov, vrátane použitia diakritiky. Z uložených dát budeme vychádzať pri vytváraní účtovných dokladov a tiež pri vyhotovení certifikátu.

Ochrana Vašich údajov

Všetky Vami zadané údaje budú použité výlučne za účelom spolupráce so spoločnosťou POMAKS a nebudú poskyto- vané iným subjektom. Prenos Vašich dát internetovou sieťou je zabezpečený SSL šifrovaním prostredníctvom protokolu https.