Služby

Naše online vzdelávanie je Vám už známe?
Spoznajte, čo všetko môžeme urobiť pre Vašu organizáciu.

Zavedenie manažérskych systémov

Vo Vašej organizácii zavedieme a implementujeme Systém manažérstva kvality, Systém environmentálneho manažérstva, Systém manažérstva BOZP alebo Integrovaný manažérsky systém podľa aktuálnych noriem a úspešne Vás pripravíme na certifikáciu.

Výhody spolupráce s našou spoločnosťou:
 Rýchlosť a pohotovosť pri poskytovaní služieb a dodávaní produktov
 Ústretový a seriózny prístup ku klientom
 Priaznivé ceny služieb v porovnaní s konkurenciou

Sme tiež hrdí na 100% úspešnosť organizácií, ktoré sme doteraz pripravovali na získanie certifikátu.

Zoznam platných noriem pre certifikáciu manažérskych systémov:


Systém manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2016
Systém environmentálneho manažérstva STN EN ISO 14001:2016
Systém manažérstva BOZP STN OHSAS 18001:2009
Integrovaný manažérsky systém STN EN ISO 9001:2016,
STN EN ISO 14001:2016,
STN OHSAS 18001:2009

Dokumentácie

Tvoríme dokumentácie manažérskych systémov pre všetky typy organizácií. Ak potrebujete dokumentáciu pre Systém manažérstva kvality alebo Integrovaný manažérsky systém, radi ju vypracujeme za Vás.
Vieme Vám dodať kompletnú dokumentáciu, alebo aj jednotlivé dokumenty na základe potrieb Vašej organizácie. Proces tvorby kompletnej dokumentácie SMK alebo IMS trvá 2 až 4 týždne, v závislosti od zadania. Cena sa odvíja od veľkosti organizácie, zložitosti procesov a produktov, ako aj rozsahu Vašich požiadaviek.

Poradenstvo

Sme Vám k dispozícii na konzultáciu pre zodpovedanie Vašich otázok ohľadom zavedenia, zdokonaľovania, zvýšenia efektívnosti alebo auditovania týchto systémov:
  Systém manažérstva kvality,
  Systém environmentálneho manažérstva,
  Systém manažérstva BOZP,
  Integrovaný manažérsky systém.

Neváhajte sa na nás obrátiť s akoukoľvek Vašou otázkou, problémom či nejasnosťou týkajúcou sa manažérskych systémov a ich využitím vo Vašej organizácii.

Ak si chcete objednať niektorú z našich služieb,
alebo len nezáväzne získať viac informácií, kontaktujte nás:

mail@pomaks.sk

+421 905 280 200