Články

Povinné zdokumentované informácie v STN EN ISO 9001:2016

16.12.2017     Jozef Gašparík, Marián Gašparík

Prechod k novej norme STN EN ISO 9001:2016

7.3.2016     Jozef Gašparík, Marián Gašparík